Syndrom DDA – czy każde dziecko alkoholika będzie zmagać się z problemami?

Alkohol nie tylko powoduje szkody w zdrowiu fizycznym osoby, która go nadużywa, lecz może negatywnie wpłynąć na psychikę jej bliskich. W rodzinach, w których występuje alkoholizm, mogą powstawać traumy, dotykające zwłaszcza dzieci, które będą powodować w dorosłym życiu wiele trudności. Osoby takie nazywane DDA (dorosłymi dziećmi alkoholików) mają utrwalone schematy działania wyniesione z domu i pewne cechy, które utrudniają normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Czym jest syndrom DDA?

U dzieci żyjących w rodzinach nadużywających alkoholu wykształcają się pewne cechy przystosowawcze, jako reakcja na to, co dzieje się w domu. Życie w ciągłym stresie i poczucie odrzucenia powoduje, że dzieci te nie mogą przeżywać normalnego dzieciństwa, lecz czują ciągłe poczucie winy i nadmierną odpowiedzialność za sytuację w domu. Ważna staje się kontrola – także własnych uczuć – aby na wypadek chaosu, związanego z kolejnym sięgnięciem po alkohol, być w gotowości.

U dorosłych dzieci alkoholików (DDA) obserwuje się spójne cechy m.in.:

– postrzeganie siebie jako ofiary;

– niskie poczucie własnej wartości;

– życie w ciągłym lęku;

– unikanie wyrażania uczuć i bliskości;

– lęk przed konfliktami, które stale były obecne w domu;

– trudności w budowaniu relacji, także rodzinnych;

– silna potrzeba kontrolowanie siebie i innych;

– problemy z odpowiedzialnością – nadmierna dbałość o szczegóły lub zupełna nieodpowiedzialność;

– skłonność do kłamstw, nawet w błahych sprawach.

Jedno z rodziców nadużywało alkoholu – czy mam syndrom DDA?

Nie jest regułą, że wszystkie dzieci zmagające się z problemem alkoholizmu w domu będą miały syndromy DDA. Istnieją grupy osób odpornych na sytuację rodzinną, potrafiących oddzielić to, co działo się wcześniej, od tego jakie życie będą budować sobie w przeszłości. Istotnym czynnikiem, który pozwala uniknąć negatywnych skutków życia z alkoholikiem, jest wiek dziecka, ponieważ im później dziecko dotknie ten problem, tym jest większa szansa, że poradzi sobie z jego konsekwencjami.

Nad syndromem DDA można pracować tak, by nie stanowił on centrum naszego życia. Pomocna będzie w tym psychoterapia, która pozwoli zdiagnozować problem, wskazać jakie nasze cechy osobowościowe wynikają z faktu bycia DDA. Istotne jest dostrzeżenie, że osoby z syndromem DDA nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania i uczucia innych osób. Wsparcie psychologiczne – w tym psychoterapie – jakie możemy uzyskać w Harmonia LUX MED pozwolą na uświadomienie sobie wpływu sytuacji rodzinnej na obecne problemy i wybór właściwej metody walki z problemami – https://harmonia.luxmed.pl/artykuly/syndrom-dda-czym-jest-jakie-sa-objawy-cechy-terapia/

Artykuł sponsorowany

Redakcja menudiabetyka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.